Home

Doba je zlá? Je to možné – ste tu však preto, aby ste ju zmenili.

Thomas Carlyle